Català / Español / Français / English  ·  TEL. +376837001 · EMAIL adord@educand.ad

Metodologia

Projecte blanc de maternal


El Projecte blanc de l'escola d'Ordino pretén implicar els membres de la comunitat educativa per tal que els alumnes de maternal ampliïn els seus coneixements sobre l'entorn proper, es sensibilitzin amb el món de la muntanya a l'hivern i desenvolupin habilitats motrius bàsiques en aquest entorn.

El nostre entorn propicia les activitats de neu. Al voltant de l'escola disposem de camins, parcs i zones naturals on es poden desenvolupar activitats lligades amb la neu. La qualitat d'aquesta és ideal per a desenvolupar el projecte amb els alumnes de maternal A i maternal B mitjans.

Els alumnes de maternal grans que s'inicien en la pràctica de l'esquí alpí es desplacen a l'estació d'Ordino-Arcalís. Aquest és el mateix espai que fan servir els alumnes mitjans quan s'incorporen a les activitats específiques de l'esquí.

El projecte blanc veu la seva concreció pedagògica en tres programacions:

  • Descobrint la neu: maternal A
  • El Floqui: maternal B mitjans
  • Iniciació a l'esquí alpí: maternal B grans i mitjans en quatre sessions

El desenvolupament de les activitats d'ensenyament i aprenentatge es farà seguint els següents aspectes organitzatius:

  CALENDARI DE SESSIONS DEDICACÍÓ HORÀRIA ALUMNES DISTRIBUCIÓ TASQUES PERSONAL

MATERNAL A

A l'entorn de l'escola

Una setmana durant el segon trimestre: projecte de cicle

Totes les hores lectives durant la setmana: matins activitat exterior (agrupament de cicle) i tarda a l'aula

Matí: tots els mestres i col·laboradors de cicle participen portant un dels tallers d'exploració.

Tarda: un mestre amb l'ajut del col·laborador (a cada aula)

MATERNAL B MITJANS

A l'entorn de l'escola

Una setmana durant el segon trimestre: projecte de cicle

Totes les hores lectives durant la setmana: matins activitat exterior (agrupament de cicle) i tarda a l'aula

Matí: tots els mestres i col·laboradors del cicle participen portant un dels tallers d'exploració.

Tarda: un mestre amb l'ajut del col·laborador (a cada aula).

MATERNAL B GRANS

A Arcalís

8 sessions en torns de 2 sessions setmanals

9:30 hores: sortida de l'escola

10:15 hores: esmorzar a pistes

10:45 hores: esquí

13:00 hores: dinar i joc lliure

14:30 hores: sortida cap a l'escola

Porten l'activitat 6 persones:

- Especialista d'educació física

- 3 mestres tutors

- 1 col·laboradora d'educació física

- 1 col·laboradora d'aula

Aquestes es distribueixen en els tallers (telesquí, cinta sense ajuda, cinta i moqueta) de manera rotativa al llarg de les sessions. L'especialista d'educació física sempre està en el taller de telesquí.

MATERNAL B MITJANS

A Arcalís

4 sessions en torns de 2 sessions setmanals

9:30 hores: sortida des de l'escola

10:15 hores: esmorzar a pistes

10:45 hores: esquí

13:00 hores: dinar i joc lliure

14:30 hores: sortida cap a l'escola

Porten l'activitat 6 persones com a mínim:

- Especialista d'educació física

- 3 mestres tutors

- 1 col·laboradora de primera ensenyança

- 1 col·laboradora d'aula

Aquestes es distribueixen en els tallers (telesquí, cinta sense ajuda, cinta i moqueta) de manera rotativa al llarg de les sessions. L'especialista d'educació física sempre està en el taller de telesquí.


Arxius: