Català / Español / Français / English  ·  TEL. +376837001 · EMAIL adord@educand.ad

Metodologia

Ensenyament per competències


 

Amb la implementació del PERMSEA (Pla Estratègic per a la Renovació i Millora del Sistema Educatiu Andorrà) a tota l'escola andorrana els alumnes de 2n i 3r cicle treballen amb un nou programa per competències.

L'ensenyament per competències trasllada el focus del protagonisme de l'acció educativa, del mestre que ensenya a l'alumne que aprèn i que n'és el veritable protagonista. Aquest enfocament respon a la finalitat educativa de l'escola de formar les persones de manera integral, de manera que desenvolupin competències per a la vida en els diferents àmbits de coneixement i d'intervenció que aquesta presenta: el personal, l'interpersonal, el social i el professional.

Els aprenentatges que fan els alumnes van adreçats a resoldre situacions de la realitat i són el mitjà i no pas l'objecte d'estudi.

Plantegem, doncs, als alumnes situacions de la realitat (complexes ja que hi intervenen continguts de les diferents disciplines) que hauran de resoldre mitjançant la utilització dels recursos i les metodologies aportats des de les diferents disciplines.

Aquesta concepció del fet educatiu ens ha portat a organitzar els espais d'aprenentatge en dos moments diferenciats:

Les Situacions Globals: els plantegem la resolució de situacions properes a la realitat, contextualitzades en entorns propers a ells. Impliquen una problemàtica que afecta a continguts de diverses disciplines (aprenentatge globalitzat) i que l'alumne haurà de resoldre mobilitzant-los i interrelacionant-los (emprant-los en el context que se li planteja).

Tallers associats: organitzats per àrees permeten aprofundir en la comprensió, l'exercitació i la memorització dels recursos (continguts) que han aparegut de manera significativa i contextualitzada en la situació global i que necessitarà per resoldre-la.

Donat que una de les competències que han de desenvolupar els alumnes és la de treballar de manera cooperativa la classe s'organitza en molts moments en equips cooperatius fixos. Mitjançant el programa Cooperar per aprendre i aprendre a cooperar aprenen que quan treballem de manera cooperativa aprenem més i millor, aprenen a gestionar els equips de manera que la participació sigui equitativa i també que hi hagi interacció mútua així com a cooperar  amb els altres per millorar col·lectiva i individualment.


Arxius: