Català / Español / Français / English  ·  TEL. +376837001 · EMAIL adord@educand.ad

Metodologia

Eduquem ciutadans


Des de l'escola donem molta importància al desenvolupament de la competència ciutadana dels nostres alumnes per tal que esdevinguin ciutadans democràtics, responsables, actius i crítics. Educar ciutadans en la participació democràtica comporta entendre l'escola com un espai proactiu on es possibilita en l'alumnat el diàleg, la creativitat, la iniciativa, l'esperit crític, la presa de decisions, l'autonomia, i la responsabilitat. Entenem que tots els espais didàctics s'han d'impregnar d'aquesta concepció.  

 

El model de participació que volem fomentar és aquell que potencia l'autonomia, la responsabilitat, la cooperació, la col·laboració i la capacitat de prendre decisions a través del diàleg.

La participació en la vida de l'escola es dóna a diferents nivells:

 • Primer nivell de participació (prendre'n part): consisteix a prendre part en un procés o activitat com espectador o executant, sense que el subjecte hagi intervingut per res en la seva preparació ni en les decisions sobre el seu contingut i desenvolupament. Els individus es limiten bàsicament a seguir indicacions i respondre a estímuls.

 

 • Segon nivell de participació (prendre'n decisions): suposa un pas més enllà, escoltar la paraula dels subjectes. No són simples espectadors, executants o usuaris d'alguna cosa prèvia o externament decidida, sinó que se'ls demana la seva opinió sobre assumptes que de forma directa o indirecta els interessen. Se'ls anima a opinar, promoure o valorar i es faciliten canals per aquesta finalitat.
 • Tercer nivell de participació (organitzar): el subjecte no és un simple usuari, sinó que fa quelcom més que opinar des de fora. Es tracta d'una participació més complexa. Es participa en les diverses fases del projecte o activitat:
  1. en la pròpia definició, en la determinació del sentit i objectius
  2. en el seu disseny, planificació i preparació
  3. en la gestió, execució i control del procés, i finalment en la seva valoració.

El més important d'aquesta participació és que els subjectes consideren com a propi el projecte i que puguin intervenir en ell des de dins i no només com a destinataris o executors.

El nostre projecte potencia que les accions vagin passant, poc a poc, del primer nivell de participació al tercer nivell, i per als diferents membres dels diferents col·lectius que integren la comunitat educativa.

El projecte de participació de l'escola fomenta la participació de tots i cadascun dels integrants de la comunitat educativa en diferents entorns.

Concebem quatre entorns de participació:

 • Entorn individual: Potenciant una predisposició a decidir, organitzar i executar les pròpies tasques individuals.
 • Entorn d'aula: Potenciant una predisposició a decidir, organitzar i actuar en aquelles tasques que afecten a la vida de l'aula.
  L'òrgan de participació a l'aula és l'Assemblea d'aula i els grups cooperatius.
 • Entorn de centre: Potenciant una predisposició a decidir, organitzar i actuar en aquelles tasques que afecten a la vida del centre.
  Els individus que hi participen representen els entorns d'aula, i/o altres col·lectius.
  Els òrgans de participació al nostre centre són: el Miniconsellet i les comissions.
 • Entorn local, nacional i internacional: Potenciant una predisposició a decidir, organitzar i actuar en aquelles tasques que afecten a la vida de la comunitat local, nacional i internacional.
  Els òrgans de participació:
  - a nivell local, Poble/Parròquia: Consell dels Infants i activitats de la parròquia…
  - a nivell Nacional/Internacional: Universitat dels Infants, campanyes solidàries, activitats esportives...

La participació dels alumnes segueix la següent progressió:

 • A 1r cicle, els alumnes intervenen en els diferents òrgans de participació amb el modelatge i l'ajuda de l'adult.
 • A 2n cicle, els alumnes intervenen en els diferents òrgans de participació realitzant intervencions més qualitatives amb la guia de l'adult.
 • A 3r cicle, els alumnes intervenen en els diferents òrgans de participació de manera autònoma.

 


Arxius: