Català / Español / Français / English  ·  TEL. +376837001 · EMAIL adord@educand.ad

Metodologia

El pla lector del centre


 

Al llarg del curs 2018-2019, des de la comissió pedagògica, vàrem realitzar un treball sobre els hàbits de lectura dels nostres alumnes. Es va passar una enquesta als alumnes, a les famílies i als docents de l'escola per conèixer els hàbits lectors: el temps de dedicació i la tipologia de les lectures, tant a l'escola com a casa.

A partir de les conclusions es va evidenciar la necessitat de fomentar en l'alumnat l'hàbit de lectura perquè arribin a ser uns lectors competents i que la lectura esdevingui un plaer que els acompanyi al llarg de la vida.

 

 

 

Aquesta necessitat i propòsit es va concretar en uns objectius d'escola que són els eixos vertebradors del nostre Pla lector:

Per assolir aquests objectius intervenim diversos membres i òrgans de gestió de la comunitat educativa:

Cadascú des de la seva tasca organitza el temps, les activitats i estratègies per tal de potenciar en l'alumnat el gust per la lectura.

Algunes de les accions que desenvolupen el pla són:

 


Arxius: