Català / Español / Français / English  ·  TEL. +376837001 · EMAIL adord@educand.ad

Metodologia

Eduquem les emocions a l'escola


Com a escola ajudem als nostres alumnes a desenvolupar la seva competència emocional. Ho fem emprant una metodologia pràctica basada en:

  • La identificació d'emocions.
  • L'entrenament d'habilitats (entrenament der la conducta, l'actitud davant les emocions que sento i percebo).
  • El rescat dels valors que hi ha darrera de cada emoció i habilitat.

Per treballar el desenvolupament de la competència organitzem els aprenentatges a realitzar en 5 dimensions de la competència, seguint el model Bisquerra:

En funció de l'edat i la maduresa dels alumnes fem més èmfasi en algunes de les dimensions. Procurem que les activitats siguin eminentment pràctiques i vivencials, per tal de desenvolupar poc a poc la competència.

La finalitat és que incorporin les estratègies per viure emocionalment estables, amb prou recursos per poder prendre decisions responsables i adaptatives a les diferents situacions.


Arxius: