Català / Español / Français / English  ·  TEL. +376837001 · EMAIL adord@educand.ad

Metodologia

Cooperar per aprendre i aprendre a cooperar (CAAC)


A l'escola, des del curs escolar 2015-2016 hem començat a sistematitzar l'aprenentatge cooperatiu amb dues finalitats:

- Que els alumnes aprenguin més i millor

- Que els alumnes aprenguin a cooperar quan treballen en equip i desenvolupin uns valors lligats a la cooperació (respecte, solidaritat, escolta activa, empatia, valoració dels altres...)

Per entrenar els alumnes, en molts moments estructurem l'activitat de l'aula en grups reduïts que anomenem grups cooperatius. En aquests grups els alumnes s'ajuden els uns als altres a aprendre (a diferència d'estructures que potencien la individualitat o la competitivitat).

Donat que volem que aprenguin bé a treballar en equip els ensenyem de manera sistemàtica a treballar de forma cooperativa i fem de la cooperació un contingut més d'aprenentatge: els ajudem a organitzar-se com a equip, a planificar el seu treball, a revisar el funcionament de l'equip de manera periòdica i a planificar de nou per avançar en aquest aprenentatge.

També, per tal que el grup d'alumnes de l'aula pugui treballar de manera cooperativa els fem viure dinàmiques de cohesió per tal que passin de ser una simple col·lectivitat d'individus a ser una "petita comunitat d'aprenentatge" formada per individus que s'aprecien i s'ajuden.

Tot plegat ho portem a terme gràcies al programa Aprendre a Cooperar / Cooperar per Aprendre  de la UVIC.


Arxius: