Català / Español / Français / English  ·  TEL. +376837001 · EMAIL adord@educand.ad

Metodologia

Maternal A


La caixa de sorpreses

La caixa de sorpreses és una activitat que es realitza a maternal A. En aquesta caixa hi viu la titella de l'aula.

La nostra mascota ens visita cada dilluns amb una sorpresa. Normalment és un objecte, llibre, cançó o poema. La sorpresa que ens porta la utilitzem per presentar el centre d'interès que es treballarà al llarg dels propers dies d'una manera molt globalitzada. El tema pot tenir una durada d'una o dures setmanes.

L'activitat s'inicia quan els alumnes, tots junts, desperten el titella. Un cop despert, s'inicia una conversa entre l'alumne, el titella i el mestre. El titella ens dóna pistes sobre què ens ha portat i els alumnes han d'endevinar què és. A partir d'aquí es desenvolupa una pluja d'idees sobre què sabem i de què pot tractar el tema. A mesura que es va desenvolupant l'activitat, la mestra guia la conversa per tal d'arribar a una conclusió: quin és el centre d'interès que s'enfocarà en les diferents activitats que realitzarem al llarg de la setmana.

La caixa de sorpreses és una activitat pedagògica que crida molt l'atenció dels alumnes. Ens ajuda a saber quins són els seus coneixements previs i, alhora, a introduir el nou tema tenint un significat per a ells a l'hora de treballar-lo.

 

El treball per racons

Els racons són activitats didàctiques plantejades per treballar els hàbits tant d'autonomia com de treball. La seva metodologia és completament lúdica (els alumnes sense adonar-se'n treballen diferents continguts de totes les àrees).

A maternal A de la nostra escola realitzem racons setmanalment i hi destinem 3 sessions de 30 minuts aproximadament. Cada racó està situat en un espai concret de l'aula amb un material determinat i específic per treballar-hi. Tots els materials que es troben al seu abast han estat presentats anteriorment a tallers, com a contingut i mitjançant una activitat dirigida.

Al llarg del curs els alumnes passen per 6 racons, que es van introduint a mesura que avança el curs. Iniciem amb 4 racons:

Racó de constructors: destinat a treballar diferents continguts de la forma de representació matemàtica (trencaclosques, dòminos i classificacions).

Racó d'artistes: els alumnes poden realitzar diferents produccions amb les tècniques de la forma de representació plàstica presentades anteriorment.

Racó de la biblioteca: els alumnes poden mirar-se els llibres que s'han presentat en les diferents unitats didàctiques. Aprofitem aquest moment per avaluar la comprensió oral de l'alumne, ells ens expliquen el conte.

Racó de sorpreses: és un racó totalment lliure. Hi ha diferents joguines i robes que afavoreixen el joc simbòlic. Les mestres interactuem amb ells per tal d'aconseguir una relació diferent entre l'alumne i l'adult.

I al segon trimestre s'introdueixen 2 de nous:

Racó de grafisme: es treballa de manera individual i en diferents formats i materials. Es treballa el traç i la direccionalitat per començar a treballar la grafia.

Racó del mercat: simulant un mercat es treballen continguts matemàtics (la numeració i la quantitat i alhora els aliments). Al mateix temps, mitjançant el joc simbòlic afavorim les interaccions entre els nens amb rols diferents (per exemple, de venedor i comprador).

El funcionament dels racons és el següent:

- Escollim el racó: els alumnes escullen a quin racó volen anar. Al llarg de la setmana no poden repetir.

Per aquesta raó, a l'aula hi ha una graella amb la foto de cada alumne, on col·loquen l'enganxina representativa del racó escollit al costat de la seva foto. D'aquesta manera, els alumnes tenen constància de quins racons ja han realitzat i de quins els queda per anar. A cada racó, hi ha un dibuix representatiu d'aquest i al costat hi ha unes medalles, normalment 6 per racó. La medalla és una manera de limitar el nombre d'alumnes per racó.

- El racó: al llarg dels 30 minuts poden realitzar les diferents activitats que hi ha al racó i utilitzar els diversos materials que tenen a l'abast. Poden fer-ho, tant de manera individual com en grup o parella. En tot moment, les mestres interactuen aprofitant la situació per observar i avaluar.

- Recollim: és el moment de recollir i endreçar tots els materials que hem utilitzat i desar-los al lloc corresponent. Un cop tot endreçat, col·loquem la medalla i anem a la rotllana.

- Verbalització: a la rotllana, els alumnes de manera voluntària i respectant el torn de paraula, expliquen als seus companys a quin racó han anat i què han realitzat. És una manera de potenciar l'expressió oral i alhora donar a conèixer als seus companys vivències i experiències que han pogut tenir.

El treball per racons és una metodologia que aporta molta informació a les mestres per avaluar. Avaluem tant els hàbits com els aprenentatges realitzats. Alhora, es reflexa la convivència amb els companys.

 

El menjador a maternal A

L'hora del menjador està contemplada com a una activitat dirigida per tal de treballar diferents aprenentatges d'hàbits i d'autonomia. Aquests es presenten a principi de curs integrant al dia a dia una rutina senzilla i pautada, afavorint la seva autonomia.

En poc temps ho fan tot sols sota la supervisió de l'adult. Sense adonar-nos treballem molts dels objectius més importants de cada àrea.

  • Àrea I: d'orientació temporal, d'higiene i d'alimentació i els d'autonomia.
  • Àrea II: en les converses de rotllana i a taula, així com l'aproximació a la llengua escrita quan llegim i transcrivim el menú a la pissarra.
  • Àrea III: en iniciar-nos en les relacions socials, assumint els càrrecs i respectant les normes de comportament.

La rutina s'inicia un cop tornem del pati. Abans de seure a taula cal que realitzem un seguit de pautes:

- Arribant a l'aula hem de fer una cuca per anar al lavabo i rentar-nos les mans. Recalquem que hem de tenir les mans ben netes per poder anar a dinar. En aquest moment treballem els hàbits d'higiene i d'autonomia.

- Després ens posem els pitets i seiem a la rotllana per llegir el menú. A principi de curs, la mestra dibuixa els diferents plats del menú a la pissarra i, més endavant, a partir del segon trimestre els transcrivim apropant als alumnes al món de l'escrit.

- Al mateix temps, hi ha 2 encarregats que s'ocupen de parar taula. Es tracta d'un dels càrrecs que realitzem durant la setmana i que s'alterna al llarg de curs.

- Tot seguit, anem a  taula, on han de respectar un seguit de normes establertes: seure bé, utilitzar correctament els estris, tastar tots els aliments... Una de les normes més importants és esperar tranquil·lament a que tothom estigui servit i desitjar-nos 'bon profit'. També és un moment on s'estableix una relació diferent amb els companys i les mestres.

Per finalitzar, quan la mestra ho indica ens aixequem de taula, recollint-la i anem a penjar el pitet. Després, fem cuca per entrar al lavabo per fer un pipi i rentar-nos les dents.


Arxius: