Català / Español / Français / English  ·  TEL. +376837001 · EMAIL adord@educand.ad

Metodologia

L'anglès


L'ensenyament de l'anglès a l'Escola Andorrana de maternal i primera ensenyança d'Ordino

L'ensenyament de l'anglès es situa dins d'un plantejament competencial:

- L'alumne és el protagonista del procés (el mestre guia/facilitador de situacions d'aprenentatge).

- Potenciem la formació integral de l'alumne (en tots els àmbits de la persona -saber, saber fer, saber ser i estar-).

- Desenvolupem competències per resoldre situacions en els diferents àmbits de la vida (resolució de problemes).

 

- L'anglès es presenta com a taller independent: presenta la seva pròpia situació complexa per a l'adquisició i mobilització d'aprenentatges, i resolució de problemes.

- Des de l'àrea també es potencia l'aprenentatge cooperatiu: en petits grups heterogenis, els alumnes interactuen entre ells per a dur a terme una tasca i aprendre a cooperar (participació equitativa, interacció simultània, ajuda mútua).

 

 

 

Les programacions de tot el cicle s'encabeixen en cinc unitats temporals. Cada programació planteja un producte a elaborar que serveix d'excusa i motivació per realitzar els aprenentatges. Habitualment aquests productes finals els compartim a la plataforma educativa i/o al web de l'escola.

 

A través de cada projecte es treballen les quatre habilitats de la llengua: la parla, l'escolta, la lectura i l'escriptura. S'avaluen tant l'oral (comprensió i expressió) com l'escrit (comprensió i producció).


Arxius: