Català / Español / Français / English  ·  TEL. +376837001 · EMAIL adord@educand.ad

Metodologia

El castellà


L'ensenyament del castellà a l'escola andorrana d'Ordino

A l'escola, seguint amb el plantejament lingüístic de l'escola andorrana, introduïm el castellà a 3r cicle ja que es tracta d'una llengua molt present a nivell social. A partir de 3r cicle, fins a finalitzar l'ensenyament obligatori, els alumnes aprendran els usos i característiques més formals d'aquesta llengua.

L'ensenyament de la llengua castellana té com a finalitat el desenvolupament de les destreses bàsiques de l'ús de la llengua: escoltar, parlar, llegir i escriure, de forma integrada i dins un plantejament lingüístic plurilingüe (transferència dels aprenentatges realitzats en una llengua per a realitzar-ne de nous en altres llengües).

Pretenem el desenvolupament de la competència comunicativa dels alumnes aportant les eines i els coneixements necessaris per desenvolupar-se satisfactòriament en qualsevol situació comunicativa de la vida familiar, social, etc. Aquests coneixements són els que articulen els processos de comprensió i d'expressió oral, per una banda, i de comprensió i expressió escrita, per una altra. Un dels objectius generals d'aquesta etapa és conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana i desenvolupar hàbits de lectura.

L'ensenyament de la llengua castellana s'encabeix en el plantejament competencial adoptat per la resta d'àrees. Proposem als alumnes situacions que faran sorgir la necessitat d'adquirir recursos (aprenentatges concrets dins les diferents tipologies de textos orals i escrits) per tal de poder-les resoldre de manera satisfactòria i pertinent. El desenvolupament competencial i la pràctica en seleccionar i seguir diversos esquemes de resolució els permetrà enfrontar-se a noves situacions (nous contextos) de manera cada cop més competent.

 

El Pla Lector:

El pla lector pretén potenciar el gust per la lectura així com desenvolupar en els alumnes la sensibilitat i el coneixement per la literatura juvenil. El Pla lector afecta a les tres llengües vehiculars d'aprenentatge de l'escola i comporta:

  • La lectura d'una obra de pes: d'un clàssic de la literatura adaptat als nens o un clàssic infantil.
  • El gust per la lectura: en col·laboració amb la bibliotecària del centre s'organitzen activitats per tal que els alumnes gaudeixin amb la lectura i adquireixen l'hàbit lector. La implicació dels infants en l'organització i en la gestió de la biblioteca contribueix a establir vincles amb els llibres i amb el món de la lectura.

 


Arxius: