Català / Español / Français / English  ·  TEL. +376837001 · EMAIL adord@educand.ad

Metodologia

Maternal B


TREBALLEM PER RACONS

 

En alguns moments de la setmana, a maternal B, treballem per racons d'aula.

  • Racó de mates
  • Racó de llengua
  • Racó d'observació
  • Racó de plàstica

Abans de començar informem als alumnes del funcionament dels racons: com es fa la tria, el pas per tots, el control del pas, el control i avaluació de cada activitat en funció de si és autocorrectiva o avalua la mestra...

A cada racó hi poden anar, en cada sessió, un nombre limitat de nens (quan comença l'estona de racons la mestra indica aquesta limitació). Cada nen disposa d'una fitxa plastificada amb quatre cartronets per a cada racó. Quan el nen decideix anar a un racó ha de col·locar un d'aquests cartronets a la graella del racó. Durant el mes i mig que dura la proposta d'activitats de cada racó haurà d'anar passant per tots en funció dels cartronets de què disposa.

A maternal B destinem dues sessions setmanals a aquest tipus d'organització d'aula. Alguns racons són fixes i altres temporals. Intentem compaginar racons que puguin funcionar de manera més autònoma amb altres que requereixin més presència de la mestra.

A cada racó proposem entre cinc i sis propostes amb activitats i materials diferents per a cadascuna. Un cop al mes es canvien les propostes sempre i quan la majoria de nens les hagin realitzat.

 

 

Abans d'iniciar el treball per racons, quan canviem de proposta, tornem a presentar-les als alumnes per tal de fomentar al màxim l'autonomia.

Al racó proposem activitats individuals, en parelles i en petit grup. Per tal de donar resposta als diferents estils d'aprenentatge proposem activitats que responguin a les diferents formes de representació... També oferim diferents nivells de dificultat en les activitats que proposem.

Aquesta metodologia afavoreix l'autonomia de l'infant i l'ajuda a ser responsable (passar per tots els racons i activitats proposades i organitzar-se per fer-ho en un període de temps determinat, ubicar els materials i preveure'n els necessaris per a cada activitat, endreçar de nou els materials un cop enllestida l'activitat) i fomenta l'hàbit d'ordre. Els ajuda a planificar-se (amb l'ajut d'unes graelles), a saber què volen aprendre i a triar el camí per fer-ho.

Permet també als alumnes autoavaluar els propis aprenentatges a partir de tasques que contenen autocorrecció.

Es tracta d'una estratègia organitzativa que ens permet respondre a la diversitat de ritmes, interessos, estils d'aprenentatge i necessitats dels nostres alumnes (si coneixem el procés d'aprenentatge de cada nen podem ajustar el tipus i grau d'ajut).

El treball per racons ofereix una metodologia flexible mitjançant la qual cada infant pot exercitar en aprenentatges més manipulatius tantes vegades com ell necessiti.

 

 

Abans d'iniciar el treball per racons, quan canviem de proposta, tornem a presentar-les als alumnes per tal de fomentar al màxim l'autonomia.


Arxius: